Chovný svod

Proč bych se měl zúčastnit chovného svodu dorostu?
Účast na chovném svodu je podmínkou účasti na zkoušce chovnosti. Také slouží poradci chovu k vyhodnocení chovu.

Kdy se mohu zúčastnit svodu dorostu?
Zúčastnit se mohou psi a feny s průkazem původu, starší 6 měsíců.

Co se posuzuje na chovném svodu?
Exteriér neboli posouzení vzhledu psa/feny podle standardu plemene.

S posouzením exteriéru neboli posouzením vzhledu psa/feny podle standardu plemene. se setkáte nejenom na výstavách, ale také např. při svodu dorostu či při zkoušce chovnosti.

Pes/fena je posuzována:

 • v postoji
 • v pohybu


 • Dále může být součástí posuzování:

 • změření kohoutkové výšky
 • prohlídka zubů,
 • kontrola varlat, tetování (čipování) • Kdo posuzuje mého boxera na chovném svodu?
  Posouzení může být provedeno poradcem chovu nebo rozhodčím pro exteriér.

  Jaké osvědčení získám na svodu dorostu?
  Získáte originál posudkového listu, dále je předvedení potvrzeno do výkonnostního a výstavního průkazu psa/feny.


  Zkouška chovnosti

  Jaké jsou podmínky pro účast na zkoušce chovnosti?
  Psi/feny musí mít
 • průkaz původu,
 • mají splněno předvedeni na chovném svodu,
 • jsou starší 15 měsíců
 • a mají vyhodnoceno RTG vyšetření na spondylózu.


 • Co je to RTG vyšetření na spondylózu?
  Přečtěte si tento článek.

  Jak získám vyhodnocení RTG vyšetření na spondylózu
  Na webových stránkách Boxerklubu ČR, popř. na webových stránkách Veterinární ambulance MVDr. Milana Deckera si můžete stáhnout aktuální formulář pro vyhodnocení s pokyny.

  Co se posuzuje na zkoušce chovnosti?
  Každý jedinec se posuzuje kompletně (exteriér a povaha) podle prováděcích pokynů.

  Jaký je průběh zkoušky chovnosti?
 • Nejprve si účastníci vylosují pořadí, v jakém budou posuzováni.
 • Nejdříve se posuzují psi, pak feny.
 • Každý jedinec se posuzuje samostatně.
 • Nejprve probíhá část exteriérová (její součástí je posouzení v postoji, pohybu, měření a vážení vašeho boxera, prohlídka zubů, kontrola varlat),

 • poté následuje část povahová.
 • Vyhodnocení každého jedince se provede okamžitě po jeho předvedení (před diváky).

 • Posouzení povahy se skládá ze dvou částí:
 • Nejprve je to chování psa/feny upoutaného u kolíku,
 • poté následuje posouzení povahy při tzv. zákusu do ochranného rukávu.


 • A) Posouzení povahy upoutaného psa/feny u kolíku.

  Na pokyn komise upoutá psovod psa/fenu u kolíku na 2 - 3 m dlouhý úvazek a odejde do úkrytu nejméně 25 m vzdáleného.

 • Pes/fena musí mít nestahovací obojek (dobře přiléhající).
 • Úvazek je na konci u kolíku opatřený pružinou nebo silnou gumou.


 • Pomocník z určeného stanoviště (vzdálenost je daná druhem použité zbraně, ale nesmí být menší než 20 m) na pokyn komise 2x vystřelí v intervalu 5 vteřin. Projeví-li pes/fena výrazný strach ze střelby, je hodnocen jako vyřazen z chovu a v zkoušce chovnosti dále nepokračuje.

  Další částí zkoušky povahy u kolíku je provedení útoku. Postup je následující.
 • Figurant prochází normálním tempem kolem psa/feny ve vzdálenosti 1 m od okraje hranice dosahu poutacího řetězu, aniž by psa/fenu na sebe jakkoli upozorňoval (osa postupu je kolmá na osu odchodu psovoda do úkrytu).

 • Poté se figurant ve vzdálenosti 15 m od kolíku otáčí a podnikne útok proti psu/feně provázený křikem a nápřahy obušku (oficiální pomůcka schválená FCI). Útok končí na hranici kružnice vymezené délkou řetězu.

 • Na pokyn komise se psovod vrací pro psa/fenu a vrací se s ním ke komisi.

  B) Další část posouzení povahy - zákus do ochranného rukávu.

 • Figurant se opatří mimo dohled psa ochranným rukávem a přesune se do úkrytu, který je tvořen některou z min. pěti zástěn umístěných v prostoru akce.
 • Na pokyn komise odchází psovod se psem/fenou upoutaným na vodítko směrem k úkrytu.
 • V okamžiku, kdy je psovod se psem/fenou vzdálen od úkrytu 10 m, podnikne figurant útok na psovoda provázený křikem a nápřahem obušku.
 • V okamžiku zahájení útoku musí psovod pustit vodítko a může hlasem povzbuzovat psa/fenu k zákroku.
 • Pokud se pes/fena zakousne do ochranného rukávu, dostane od figuranta dvě rány prutem do oblasti hřbetu.
 • Na pokyn komise figurant ukončí zákrok. • Mohu se zúčastnit zkoušky chovnosti s právě háravou fenou?
  Ano, za těchto podmínek:
 • Majitel háravé feny je povinen tuto skutečnost oznámit pořadateli ihned po příchodu
 • a zdržovat se s ní v prostoru určeném pořadatelem.
 • Háravé feny se posuzují až nakonec.


 • Jaké osvědčení získám na zkoušce chovnosti?
  Získáte originál posudkového listu podepsaný členy posuzovací komise a zápis výsledku do výkonnostního a výstavního průkazu psa/feny.
  Nechte si také zapsat spondylózu do průkazu původu psa/feny!

  Můžu se svým psem či fenou opakovat zkoušku chovnosti?
 • Jedinci nezařazení do chovu mohou být znovu předvedeni na ZCH kdykoli.
 • Jedinci vyřazení z chovu pro povahu mohou ZCH opakovat až po složení zkoušky z výkonu.
 • Jedinci vyřazení z chovu pro exteriér jsou z chovu vyřazeni trvale.