Aktuálně-News     Naši boxeři-Our boxers     Štěňata-Welpen-Puppies     Galerie-Gallery     Odkazy-Links     Kontakty-Contact

ČESKÝ ŠAMPION KRÁSY
Řád pro udělování titulu
 1. CAC ČR - čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám jednotlivě 
- pro naše plemeno (boxer) - v obou barevných rázech) v mezitřídě, třídě otevřené,
pracovní a šampionů (vítězů) na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a 
klubových pořádaných v České republice. 

2. CAC ČR se může zadat psovi a feně oceněným známkou výborný 1. 

3. CAC ČR se může zadat také psovi nebo feně, kteří již titul Český šampion mají. 

4. Navrhnout psa nebo fenu na CAC ČR může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu. 

5. CAC ČR není nárokový a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách 
psa nebo feny. 

6. Udělení titulu je podmíněno: a) úspěšným absolvováním zkoušky z výkonu, 
tj. která opravňuje k zařazení do třídy pracovní na výstavách mezinárodních, 
tj. ZVV, SchH (VPG), IPO a zkoušky na které byl vydán mezinárodní certifikát 
a dvojím získáním CAC ČR, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě psů v ČR. 
Druhé čekatelství může být získáno na některé z těchto výstav - národní, speciální 
nebo klubové výstavě. Absolvování zkoušky musí být doloženo certifikátem předepsaným 
pro třídu pracovní. (Platí u plemen, která mají získání titulu Interšampion podmíněno 
zkouškou z výkonu.), 

b) předepsaný počet čekatelství je třeba získat nejméně ve dvou výstavních sezónách 
(výstavní sezóna = kalendářní rok) a nejméně od dvou rozhodčích, 

c) získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CAC ČR, 

d) po získání předepsaného počtu CAC ČR zašle majitel psa/feny osvědčení o získání 
CAC ČR a originál průkazu původu psa (zahraniční žadatelé fotokopii průkazu psa), 
včetně výkonnostního a výstavního průkazu psa/feny sekretariátu ČMKU, který vydá potřebný 
diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech. 

7. Jedincům ohodnoceným na stejné výstavě známkou výborný 2. může rozhodčí udělit 
res. CAC ČR. Reservní CAC ČR se uděluje zvláště psovi nebo feně v mezitřídě, třídě otevřené, 
pracovní a šampionů (vítězů) a to jen při mimořádných exteriérových kvalitách jedince, 
kterému by rozhodčí udělil CAC ČR, kdyby na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou výborný 1. 

8. Pokud získá na výstavě CAC ČR jedinec, který už má potvrzený titul Český šampion, 
je přiznán CAC ČR jedinci, který ve stejné třídě obdržel res. CAC. Potvrzení tohoto titulu 
si ověří majitel jedince s res. CAC ČR na sekretariátu ČMKU. 

Řád nabývá platnosti od 1.1.2002. 
KV