Aktuálně-News     Naši boxeři-Our boxers     Štěňata-Welpen-Puppies     Galerie-Gallery     Odkazy-Links     Kontakty-Contact

Klubový vítěz
Řád pro udělování titulu
1. Čekatelství klubového vítěze (dále jen ČKV) Boxerklubu ČR lze udělit na všech výstavách, pořádaných Boxerklubem ČR.

2. O ČKV soutěží společně oba barevné rázy, psi a feny zvlášť, kteří byli ve třídách dospělých, tj. mezitřída, otevřená,
pracovní a vítězů na výstavách se zadáváním CAC ČR oceněni známkou výborný I., CAC ČR, nebo na výstavách
bez zadávání CAC ČR oceněni známkou výborný I. a CACK.

3. Výjimku tvoří a do soutěže nenastupuje jedinec, který již má titul Klubový vítěz udělený. V tomto případě
nastupuje do soutěže jedinec, který se umístil v příslušné třídě na druhém místě za ním a bylo mu na výstavě
se zadáváním CAC ČR uděleno ocenění výborný II. a res. CAC ČR, nebo na výstavě bez zadávání CAC ČR,
uděleno ocenění výborný II. a res. CACK.

4. ČKV získává nejlepší pes a nejlepší fena ze tříd dospělých

5. Udělení titulu je podmíněno:
a) získat minimálně 2 x ČKV na výstavách, pořádaných Boxerklubem ČR. Příslušný počet ČKV musí být získán
minimálně ve dvou výstavních sezónách (výstavní sezóna = kalendářní rok) a musí být udělen minimálně
dvěma rozhodčími,

b) udělení titulu je podmíněno složením zkoušky z výkonu, která opravňuje k zařazení do třídy pracovní
na výstavách pořádaných Boxerklubem ČR,

c) po získání potřebného počtu ČKV zašle žadatel osvědčení o získání ČKV, kopii PP, kopii certifikátu nebo kopii
potvrzení o vykonané zkoušce a originál výstavního a výkonnostního průkazu psa/feny předsedovi sboru
rozhodčích Boxerklubu ČR, který vypíše udělený titul,

d) zahraniční žadatelé po získání potřebného počtu ČKV zašlou osvědčení o ČKV, kopii PP a kopii certifikátu
o vykonané pracovní zkoušce předsedovi sboru rozhodčích Boxerklubu ČR, který vypíše udělený titul.

6. Po udělení titulu vydá výbor Boxerklubu ČR diplom a potřebný doklad.