Aktuálně-News     Naši boxeři-Our boxers     Štěňata-Welpen-Puppies     Galerie-Gallery     Odkazy-Links     Kontakty-Contact

Šampion Boxerklubu ČR
(dále jen Klubový šampion)
Řád pro udělování titulu
1. CACK = (čekatelství na klubového šampiona krásy Boxerklubu ČR) se může udělit psům a fenám v obou
barevných rázech ve třídě otevřené, pracovní a vítězů.

2. CACK se může zadat pouze psovi nebo feně, oceněným známkou výborný I.

3. CACK a res. CACK se může zadávat na klubových výstavách, kde se nezadává čekatelství na českého
šampiona krásy - CAC ČR.

4. CACK se může zadat také psovi nebo feně, kteří již titul Klubového šampiona mají udělený.

5. Navrhnout psa nebo fenu na CACK a res. CACK může pouze delegovaný rozhodčí.

6. CACK není nárokový a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa/feny.

7. Při zadání CACK se nezadává titul Vítěz třídy.

8. Udělení titulu je podmíněno:
a) trojím získání CACK na klubových výstavách, kde se nezadávává CAC ČR,

b) příslušný počet čekatelství (CACK) je potřeba získat minimálně ve dvou výstavních sezónách (výstavní
sezóna = kalendářní rok) a minimálně od dvou různých rozhodčích,

c) získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CACK,

d) po získání potřebného počtu CACK zašle majitel psa či feny osvědčení o získání CACK, kopii PP,kopii
certifikátu nebo kopii potvrzení o vykonané zkoušce a originál výkonnostního a výstavního průkazu psa/feny
předsedovi sboru rozhodčích Boxerklubu ČR, který vypíše udělený titul,

e) zahraniční žadatelé po získání potřebného počtu CACK zašlou osvědčení o získání CACK, kopii PP, kopii
certifikátu předsedovi sboru rozhodčích Boxerklubu ČR, který vypíše udělený titul,

f) udělení titulu Klubový šampion je podmíněno složením zkoušky z výkonu, která opravňuje k zařazení do třídy
pracovní na výstavách pořádaných Boxerklubem ČR.

9. Jedincům ohodnoceným známkou výborný II. na stejné výstavě může rozhodčí udělit res. CACK.
Reservní CACK se může udělit zvlášť psovi a feně ve třídě otevřené, pracovní a vítězů v obou barevných
rázech. Res. CACK lze udělit jen při mimořádných kvalitách jedince, kterému by rozhodčí udělil CACK,
kdyby na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou výborný I.

10. Pokud získá na výstavě CACK jedinec, který již má potvrzený titul Klubový šampion, přizná se CACK
jedinci ve stejné třídě, pokud obdržel res. CACK a pokud nemá titul Klubového šampiona již udělený. Potvrzení
tohoto titulu si ověří majitel jedince s res. CACK u předsedy sboru rozhodčích Boxerklubu ČR. Res. CACK lze
zadat i psovi nebo feně, kteří již titul Klubového šampiona mají udělený.

11. Po udělení titulu vydá výbor Boxerklubu ČR diplom a potřebný doklad.