Aktuálně-News     Naši boxeři-Our boxers     Štěňata-Welpen-Puppies     Galerie-Gallery     Odkazy-Links     Kontakty-Contact

Klubový juniorský vítěz
Řád pro udělování titulu
1. Čekatelství klubového juniorského vítěze (dále jen ČKJV) Boxerklubu ČR lze udělit na všech výstavách,
pořádaných Boxerklubem ČR.

2. O ČKJV soutěží společně oba barevné rázy, psi a feny zvlášť, kteří byli ve třídě mladých na výstavách
se zadáváním CAC ČR oceněni známkou výborný I., CAJC ČR, nebo na výstavách bez zadávání CAC ČR
oceněni známkou výborný I., Vítěz třídy.

3. Výjimku tvoří a do soutěže nenastupuje jedinec, který již má titul Klubový juniorský vítěz udělený.

4. ČKJV může získat nejlepší pes a nejlepší fena ze tříd mladých

5. Udělení titulu Klubový juniorský vítěz je podmíněno:
a) získat minimálně 2 x ČKJV nebo 1x ČKJV a 1x ČKV (= ve věku do 24 měsíců) na výstavách, pořádaných
Boxerklubem ČR.

b) Po získání potřebného počtu ČKJV, příp. ČKV zašle žadatel osvědčení o získání ČKJV, příp. ČKV, kopii PP
a originál výstavního a výkonnostního průkazu psa/feny předsedovi sboru rozhodčích Boxerklubu ČR,
který vypíše udělený titul,

6. Po udělení titulu vydá výbor Boxerklubu ČR diplom a potřebný doklad.

7. Získání titulu Klubový juniorský vítěz neopravňuje k zařazení do třídy vítězů.