Aktuálně-News     Naši boxeři-Our boxers     Štěňata-Welpen-Puppies     Galerie-Gallery     Odkazy-Links     Kontakty-Contact

ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION
Řád pro udělování titulu
 1. CAJC čekatelství Českého junior šampiona se uděluje psům a fenám jednotlivě 
  v třídě mladých na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových. 

2. CAJC může být zadán pouze psovi a feně oceněným známkou výborný 1 

3. CAJC se může zadat také psovi nebo feně, kterým byl již titul Český junior šampion přiznán. 

4. Zadat psovi nebo feně CAJC může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu. 

5. CAJC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny. 
Udělení titulu Český junior šampion je podmíněno:

a) Trojím získáním čekatelství ve věku 9-24 měsíců.

b) Nejméně dvě čekatelství na titul musí být získána ve třídě mladých- CAJC a jedno čekatelství (CAC) 
může být získáno ve třídě otevřené, pracovní , mezitřídě nebo třídě vítězů-.Toto čekatelství CAC nelze 
použít pro přiznání titulu Český šampion. 

c) Čekatelství musí být získána nejméně od dvou rozhodčích. 

d) Titul Český junior šampion uděluje ČMKU na základě právoplatných dokladů 
předložených majitelem psa/feny. Tj. potvrzení z výstav (karty), kde byla čekatelství
 udělena, průkazu původu psa (u zahraničních majitelů 
fotokopii průkazu původu psa) a žádosti majitele psa. 

e) Titul "Český junior šampion" neopravňuje k zařazení psa do třídy vítězů nebo šampionů. 

Řád nabývá platnosti od 1.1.2002 
 
KV

KV

KV